EVERT VAN DER VEEN

Korte profielschets van een mensgerichte spreker

Evert van der Veen is van Friese afkomst en heeft in diverse plaatsen in Nederland gewoond. Zijn oorsprong ligt in het onderwijs en het vertellen van verhalen en de omgang met mensen is altijd belangrijk geweest in zijn leven. Als spreker gaat hij graag met groepen om en in persoonlijke ontmoetingen is hij in de eerste plaats luisteraar en daarna spreker.

Na zijn start in het onderwijs ging Evert van der Veen theologie studeren en sindsdien is hij geboeid door mensen met hun levensverhaal in hun bijzondere levenssituatie. In zijn werk als predikant en pastor speelt het spreken op de zondag – in ‘gewone’ en bijzondere kerkdiensten – en door de week – spreken op avonden voor groepen en gesprekspartner zijn tijdens persoonlijke gesprekken – een centrale rol.

sprekend aan zee bij ondergaande zon

Maatschappij & cultuur

Evert van der Veen is betrokken geweest bij diverse maatschappelijke en culturele initiatieven, maakte deel uit van diverse redacties en schrijft momenteel uiteenlopende bijdragen voor allerlei media.

Verder ontwikkelde Evert van der Veen audiovisuele programma’s die hij vele malen heeft gepresenteerd. Via kunst en klassieke muziek was hij spreker over religieuze thema’s. Ook heeft Evert van der Veen diverse reizen georganiseerd en was hij als reisleider ook spreker voor groepen.

Boeken

Momenteel schrijft Evert van der Veen veel recensies over boeken op het gebied van geschiedenis, maatschappij, politiek, cultuur, religie, ethiek, afscheid en rouw. 

Evert van der Veen is auteur van o.a. deze boeken: 

MENSEN VAN VOORBIJ

Leven met een verlies.

AAN DE GRENZEN VAN HET LEVEN

Een mens te zijn op aarde.

N.a.v. deze boeken houdt Evert van der Veen lezingen in het land en is hij beschikbaar als spreker over met name verlies, afscheid en rouw maar ook over andere onderwerpen met een mensgerichte inhoud.

Tevens is hij voorganger in kerkdiensten, pastor die mensen in hun leven en laatste levensfase begeleidt, uitvaartspreker, recensent en verzorgt hij programma’s met poezie en muziek.