Lezingen (sprekersbureau)

Sprekersbureau Athenas

Evert van der Veen is als spreker verbonden aan het internationale sprekersbureau Athenas.

Ook via sprekersbureau Athenas kunt u Evert van der Veen als spreker boeken voor lezingen rond o.a. afscheid, verlies en rouw en andere mensgerichte onderwerpen.

Lezing voor uw doelgroep

Evert van der Veen stelt zijn jarenlange ervaring als spreker in de meest uiteenlopende situaties graag beschikbaar voor de samenleving.
Onderstaande lezingen kunnen desgewenst in overleg specifieker worden afgestemd op een bepaalde doelgroep en de wensen van de aanvrager zoals een afdeling van de ouderenorganisatie KBO-PCOB of de vrouwenbeweging Passage, een kerkelijke bijeenkomst maar ook een rouwcafé van Humanitas of een Rotary-afdeling.

Spreken is altijd maatwerk en Evert van der Veen vindt het belangrijk om als spreker dicht bij de doelgroep te staan.
Hij kan ook een lezing verzorgen n.a.v. een actueel boek.

Verloop van een lezing

Een lezing duurt meestal 40 – 45 minuten maar kan op verzoek korter of langer worden gemaakt en eventueel worden aangevuld met poezie.
Na de lezing gaat Evert van der Veen graag met de aanwezigen in gesprek en zijn reacties van harte welkom. Vaak zijn dit boeiende ontmoetingen waarin hij zich als spreker in uw midden beweegt.

Mensgerichte lezingen

In onderstaande lezingen staat de menselijke levenservaring van ons bestaan centraal. Ieder mens ondervindt vormen van verlies, moet regelmatig afscheid nemen van mensen, dingen en situaties en ervaart iets van rouw in de periode daarna.

Deze lezingen zijn geschikt voor een brede doelgroep omdat de onderwerpen voor iedereen herkenbaar zijn.
Een cyclus van deze lezingen is mogelijk.   

Lezingen rond levenseinde en eindigheid

‘Ons bestaan: een kiertje licht tussen twee eeuwigheden duisternis’
Wat stelt ons menselijk bestaan voor? We staan stil bij diepere dimensies van ons menselijk bestaan en luisteren naar oude wijsheden. Een verhaal over de betrekkelijkheid van ons menselijk leven waarin elementaire levenservaringen over de betrekkelijkheid van alles ter sprake komen.

Je bent ook wat je hebt verloren
Een verlies gaat eigenlijk nooit helemaal over. Ingrijpende gebeurtenissen lijken wel áchter ons te liggen maar gaan ten diepste altijd met ons mee. Leven bestaat uit verliezen en dat is ingrijpend wanneer het om het verlies van mensen gaat maar er zijn véle vormen van verlies. Elk verlies heeft z’n eigen kleur. In dit verhaal ontdekken we de wereld van verlies.

Eigen – wijs rouwen
Wie rouwt, mag eigen-wijs zijn want gevoelens zijn persoonlijk en kwetsbaar. Rouw is heel persoonlijk, ieder mens beleeft rouw op zijn of haar eigen manier. Zo mag het ook zijn want rouw is een diep-menselijk gevoel dat tegelijk universeel en uniek is. In dit verhaal tasten we de dimensies van het woord rouw af.

Troost – niet mínder verdriet
Pasklare troost-antwoorden zijn er niet: het gaat om onze omgang met mensen en hún beleving. Wat ervaren mensen die afscheid hebben genomen als troostend? Een diep verlies laat zich niet ‘weg-troosten’ maar goede troost schept wel ruimte om met afscheid en verlies om te gaan.

Herdenken biedt troost
Het is goed om stil te staan bij de pijn van ons leven. Herdenken lijkt vandaag een nieuwe vorm van religie te worden. Er zijn vandaag diverse momenten waarop we als samenleving mensen en gebeurtenissen herdenken. We hebben ooit afscheid genomen en een verlies geleden. Daar aandacht aan besteden is een vorm van helende rouw.

Voltooid leven
We verkennen dit actuele vraagstuk waarbij diverse aspecten naar voren komen zodat we oog krijgen voor alles wat een rol speelt in de worsteling om het levenseinde. Dit overzicht laat zien wat er op mensen afkomt en laat de uiteindelijke keuze aan de toehoorder over.

Mensen van voorbij. Leven met een verlies
Deze lezing vat de lezingen ‘Je bent ook wat je hebt verloren’, ‘Eigen-wijs rouwen’ en ‘Troost – niet mínder verdriet’ in verkorte vorm samen in één verhaal waardoor er een samenhangend overzicht van deze onderwerpen ontstaat.

Andere lezingen

Wij mogen van geluk spreken
Reclame, horeca en recreatie spiegelen ons een wereld van geluk voor. Alle reden om ons in dit menselijke verlangen te verdiepen en te zoeken naar spirituele bronnen die ons de weg naar het goede leven wijzen.

Mindful avant la lettre
Is mindful alleen maar een modieuze en soms wat ongrijpbare term? Hoe oud is ‘mindful’ eigenlijk en wat kunnen oude, spirituele wijsheden ons hierover vertellen?

Wijsheid met een vleugje humor
De wijsheid van het bijbelboek Spreuken klinkt vaak eenvoudig, soms wat gedateerd maar kan ons toch wel aan het denken zetten: wie ben je eigenlijk en hoe sta je in het leven? Korte en krachtige woorden vol actualiteit!

Bijbelboek zonder God
In het bijbelboek Esther wordt God niet bij name genoemd. Toch is Hij wel volop door goede mensen aanwezig. God in de bijbel zélf op de achtergrond en tóch bij mensen betrokken. Is dat herkenbaar in onze tijd? 

Lucht en leegte’
Gemakkelijk in het gehoor liggende en stellig klinkende zekerheden biedt het bijbelboek Prediker niet. Hij is geen ‘preker’ maar een – actuele – denker. Daarom is hij uiterst modern en actueel en staat hij dicht bij ons.