Voorgaan in kerkdiensten

Bijzondere en eigentijdse kerkdiensten

Al vele jaren gaat Evert van der Veen als predikant met toewijding voor in kerkdiensten van uiteenlopend karakter.

Hij reist hiervoor door heel het land en beweegt zich daarbij in een breed kerkelijk spectrum.

Naast ‘gewone’ kerkdiensten zijn ook samenkomsten, programma’s en kerkdiensten met een bijzonder of eigentijds karakter mogelijk.

Evert van der Veen is als predikant verbonden aan de Protestantse Kerk in Nederland maar staat open voor uitnodigingen van andere kerkgenootschappen.

Eigentijdse kerkdiensten

In kerkdiensten zoekt Evert van der Veen altijd naar de verbinding tussen de bijbel en onze tijd.

Als predikant vindt hij het belangrijk om de inspirerende kracht van geloven in onze tijd te laten zien en die is menigmaal verrassender dan u denkt.

Zo krijgen onze hedendaagse vragen een plaats in de overdenking in de kerkdienst.

Bijzondere kerkdienst

U kunt Evert van der Veen altijd uitnodigen voor ‘gewone’ kerkdiensten en daar zal hij graag gehoor aan geven.

Tevens is hij als predikant beschikbaar voor kerkdiensten met een bijzonder karakter: